МУРАКАМИЈЕВИ ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ

  • Светлана В. Грубoр
Ključne reči: Харуки Мураками, паралелни светови, , алтернативна стварност, Хроника птице навијалице, 1Q84, Норвешка шума

Sažetak


Паралелни светови, алтернативна стварност, међупростор, то су елементи који су врло запажени у  делима Харуки Муракамија. Други свет је место на које његови протагонисти одлазе у нади да ће тамо пронаћи истину о себи. Потрага за идентитетом, поремећај вишеструке личности, отуђеност, усамљеност, неинвентивност и проблеми савременог друштва преламају се кроз призму паралелних светова које креира у својим делима. У тој искривљеној слици стварности проналазе своје место његови ликови изгубљени у вртлогу безнађа са замагљеним емоцијама које покреће сурова реалност живота. Овај рад бави се проучавањем паралелних светова као феномена којим се Харуки Мураками служи приликом вајања својих ликова и обликовања романа. Анализирани су  романи Хроника птице навијалице, 1Q84 и Норвешка шума. Приказани су паралелни светови у које улазе Муракамијеви протагонсти и алтернативна стварност као механизам за употпуњавање слике људског бића и његових животних фаза.

Reference

ИЗВОРИ
Мураками 2011: Haruki Murakami. Ljetopis Ptice Navijalice. Vuković&Runjić, Zagreb, [е-book].
Мураками 2018а: Haruki Murakami. 1Q84, knjiga 1. Geopoetika, Beograd.
Мураками 2018б: Haruki Murakami. 1Q84, knjiga 3. Geopoetika, Beograd.
Мураками 2018в: Haruki Murakami. Norveška šuma. Geopoetika, Beograd

ЛИТЕРАТУРА
Аткинс 2012: Midori Tanaka Atkins. Time and space reconsidered: the literary landscape of Murakami Haruki. Phd Thesis. SOAS, University of London.
Бауселс 2014: Marta Bausells. Haruki Murakami:’My lifetime dream is to be sitting at the bottom of a well’. The Guardian, https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/aug/24/haruki-murakami-my-lifetime-dream-is-to-be-sitting-at-the-bottom-of-a-well, pristupljeno: maj 2019.
Дил 2007: Jonathan Dil. Murakami Haruki and The Search For Self-Therapy. University of Canterbery.
Гордић 2015: Isidora Gordić. Iz tradicije…- Bezdan koji čuva tajnu večne mladosti- simbolika bunara. https://www.prozorivrata.com/iz-tradicije-bezdan-koji-cuva-tajnu-vecne-mladosti-simbolika-bunara/, pristupljeno: septembar 2019.
Милн 2009: Ira Mark Milne. Postmodernism, Literary Movements for Students, Second Edition, Volume 2, Gale, Cengage Learning.
Мураками 2005: Fuminobu Murakami. Postmodern, feminist and postcolonial currents in contemporary Japanese culture. Routledge, London and New York 51-53.
Стречер 2014: Matthew Carl Strecher. The Forbiden Worlds of Murakami. University of Minnesota Press.
Трит 2018: John Whittier Treat. The Rise and Fall of Modern Japanese Literature. The University of Chicago Press, Chicago 249-273.
Васић Ракочевић 2012: Branislava Vasić Rakočević. Svet sa dva meseca. Letopis jul-avgust, Novi Sad, str. 239.
Јошимура 2019: Chiaki Yoshimura. Murakami says SNS feels ‘creepy’ with opinions in ‘sleazy words’. http://www. asahi. com/ajw/articles/AJ201903180005. html, pristupljeno:avgust 2019.
Objavljeno
2020/11/12
Rubrika
Članci