ПОЧЕЦИ ЕМАНЦИПАЦИЈЕ ЖЕНА У СЕФАРДСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПРОСТОРИМА ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ

  • Милена М. ВИДОСАВЉЕВИЋ
Ključne reči: Сефарткиње, жене, еманципација, образовање, Женско јеврејско друштво, сефардске заједнице.

Sažetak


Након прогонства из Шпаније у 15. веку, Сефарди су кренули да траже уточишта у другим земљама. У том подухвату, дошли су и до Балкана и изградили више заједница на територији данашње Србије. Како би се адаптирали и сарађивали с локалним становништвом, Сефарди су били активни у јавној сфери, образовали се и учили српски језик. С друге стране, женски део сефардске популације је дуго година био, искључиво, везан за домаћинство и породицу. С временом су жене добиле више права и могућности за еманципацију и образовање, те су и Сефарткиње почеле да мењају дотадашњу друштвену улогу. С тим у вези, у раду се, најпре, даје осврт на долазак Сефарда на просторе данашње Србије, затим се представљају неке од сефардских заједница, а потом се указује на положај, улогу и образовање Сефарткиња, Женско јеврејско друштво као и на начин на који су се еманциповале сефардске жене у Београду, Новом Саду, Нишу и Пироту.

Reference

Алексић 2004: Милица Алексић. Јевреји у Новом Саду, Религија и толеранција, бр. 5, 85-98.
Вајс 1957: Едита Вајс. „Учешће жена у јеврејском јавном раду у Југославији.“ Јеврејски алманах 1957-58, 149-155.
Велкова-Панајотовић 2015: Сашка Велкова-Мила Панајотовић. Шалом из Пирота. Пирот: Музеј Понишавља Пирот.
Видосављевић 2016: Милена Видосављевић. „Сефардска заједница у Нишу“. Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 4/159-160, 995-1011.
Видосављевић 2019: Milena Vidosavljević. “La comunidad sefardí en Pirot” en: A. Pejović et. al (eds.), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad, Actas de la Segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), Belgrado: Facultad de Filología, 479-494.
Виличић-Стојановић-Михајловић-Меворах 2015: Соња Виличић-Драгана Стојановић-Ђенка Михајловић-Вера Меворах. Портрети и сећања јеврејске заједнице Србије пре Холокауста: Приручник за наставнике и наставнице. Београд: Савез јеврејских општина Србије.
Вучина Симовић-Филиповић 2009: Ивана Вучина Симовић-Јелена Филиповић. Етнички идентитет и замена језика у сефардској заједници у Београду. Београд: Завод за уџбенике.
Давидовић 2016: Радивоје Давидовић. Јеврејска читаоница 1929-1941. Београд: Чигоја.
Де Мајо 1924: Јелена Де Мајо. Културни развитак јеврејске жене у Србији, у: Јеврејско друштво у Београду 1874-1924. На дан педесетогодишњице од оснивања. Београд: Издање Управе Јеврејског женског друштва, 50-61.
Лебл 2015: Жени Лебл. Јевреји у Пироту, друго допуњено издање. Пирот: Музеј Понишавља Пирот.
Иванковић 2017: Младенка Иванковић. Бродови наде: алије југословенских Јевреја у Израел. Београд : ХЕРАеду.
Јеврејско женско друштво у Београду 1874-1924. На дан педесетогодишњице од оснивања 1924: Јеврејско женско друштво у Београду 1874-1924. На дан педесетогодишњице од оснивања, Београд: Издање Управе Јеврејског женског друштва.
Николић 1981: Илија Николић. Пирот и срез нишавски 1801-1918. Пирот: Музеј Понишавља Пирот.
Oзимић 2001: Небојша Озимић. „Јевреји Ниша“. Научни подмладак, Хуманитас, 1-4, вол. XXXIII, 14 -124.
Петрушевски-Тодорић-Фишер-Затезало-Чобановић-Глишин-Јанков 2015: Филип Петрушевски-Гордана Тодорић-Марко Фишер-Бојан Затезало-Јелена Чорбановић-Јелена Глишин-Едита Јанков. Нови Сад: поглед на јеврејску културну баштину. Нови Сад: Јеврејска општина Нови Сад.
Солдатић-Донић 2011: Далибор Солдатић-Жељко Донић. Свет хиспанистике: увод у студије. Београд: Завод за уџбенике.
Спасојевић (2015). Тамара Спасојевић. „Образовање и културни развитак јеврејских жена у Србији од друге половине XИX века до 1941“. Зборник 10: Студије, архивска и мемоарска грађа о Јеврејима Југославије, Београд: Јеврејски историјски музеј – Београд, 145-182.
Филиповић-Вучина Симовић 2010: Jelena Filipović-Ivana Vučina Simović, “La lengua como recurso social: el caso de las mujeres sefardíes de los Balcanes.“ In: Díaz Más (ed.), Paloma & María Sánchez Pérez. Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo. Identidad y mentalidades. Madrid: CSIC, 265-266.
Филиповић-Вучина Симовић 2013: Jelena Filipović-Ivana Vučina Simović, “Philanthropy and Emancipation among Sephardic Women in Balkans in Times of Modernity“. Journal of Sephardic studies, vol.1, 78-95.
Ћурбабић 2011: Светомир Ћурбабић „Живот и трагедија нишких Јевреја 1941-1942“. Пешчаник, 9, 55-71.
Ђуричић-Георгијев 2013: Милица Ђуричић-Ивана Георгијев. „Еманципација жена на Балкану у 19. и 20. веку: контрастивна анализа улога Српкиња и Сефарткиња у модернизацијским процесима“. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе, бр. III(3). [02.09.2021.].
Objavljeno
2021/10/17
Rubrika
Članci