ИКОНОСТАС ЦРКВЕ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ВРЧИНУ – РАД ЛАЗАРА И ОЛГЕ КРЏАЛИЋ

  • Теодора Н. БРАДИЋ
Ključne reči: иконостас, Лазар Крџалић, Олга Крџалић, црква Светих Апостола Петра и Павла, Врчин, црквена уметност, XIX век

Sažetak


Иконостас цркве Светих Апостола Петра и Павла у Врчину припада типу високих иконостасних преграда и представља рад Лазара Крџалића, уметника школованог у Русији у периоду од 1878. до 1884. године. На осликавању иконостасне преграде уметнику је помогла и супруга Олга Крџалић. Иконостас је осликан 1896. године, а до сада није био детаљније разматран. У раду је анализиран сликарски програм, иконографија и конструкција иконостаса, чиме су сагледане сложене теолошке и уметничке идеје које су утицале на уобличавање иконостаса цркве у Врчину.

Reference

 


Армеева 2013:  Людмила Алексеевна. Иконописная школа троице-сергиевой лавры в контекстa воздрождения традиционного иконописания (середина XVIII– начало XXI), Череповец, 2013.


Вујовић 1973: Бранко Вујовић. Црквени споменици на подручју града Београда, шире подручје


града, књ. II Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда.


Јовановић 1860: Михаило Јовановић. Црквено богословие или цврквесловие за ученике виши разреда,


Београд: у правительственой кньгопечатньи.


Јовановић  1865: Михаило Јовановић.  Пастирске беседе војницима, Београд: Државна штампарија.


Јовановић  1874: Михаило Јовановић. Православна Србска црква у Княженству Србіи,


 Београд: Државна штампарија.


Зарић 2009: Ирена Зарић. „Иконостас цркве Свете Тројице у Извору код Босилеграда.“ Зборник


Матице српске за ликовне уметности, 37, Нови Сад


Костић 2022: Ана Костић.  Црквена уметност у Кнежевини Србији (1830-1882), Београд: Центар за


визуелну културу балкана.


Костић 2018: Ана Костић  „Иконостас цркве Сошествија светог духа у Крагујевцу.“ Споменица два


века старе цркве у Крагујевцу (1818-2018), Крагујевац:Каленић (Крагујевац:Графостил).


Макуљевић 2005: Ненад Макуљевић. “Иконопис Врањске епархије 1820-1940.“ Иконопис Врањске


епархије, Мирослав Тимотијевић - Ненад Макуљевић (ур.), Београд: Филозофски факултет,


Катедра за историју уметности новог века; Врање: Епархија врањска Српске православне цркве.


Макуљевић 2006: Ненад Макуљевић. Црква Светог Архангела Гаврила у Великом Градишту,


Велико Градиште: Српска православна црквена општина.


Макуљевић 2007:  Ненад Макуљевић.  Црквена уметност у Краљевини Србији (1882-1914),


Београд, Филозофски факултет, Катедра за историју уметности новог века.


Макуљевић 2008: Ненад Макуљевић. Литургија, симболика и приложништво: иконостас цркве


Свете Тројице у Врању.“ Ненад Макуљевић (ур.) Саборни храм Свете Тројице Врање 1858-2008, Врање: „Фонд Свети Прохор Пчињски“ Православне епархије врањске.


Макуљевић 2012: Ненад Макуљевић. “Црква Сошествија Светог Духа и црква Свете Ане у


Глоговици.“ Ненад Макуљевић (ур.) Сакрална топографија Неготинске Крајине, Неготин:


Музеј Крајине.


Савић 2008: Мирјана Савић „Школовање српских ђака у Русији и митрополит Михаил“ Живот и


дело митрополита Михаила (1826-1898), Димитрије Стефановић (ур.), Београд: САНУ.


Симић-Миловановић 1938: Зора Симић-Миловановић. Сликарке у српској историји уметности,


Београд: Слобода.


Пјевац 2012: Јелена Пјевац. Црква Свете Тројице у Тамничу.“ Ненад Макуљевић (ур.) Сакрална


топографија Неготинске Крајине, Неготин: Музеј Крајине.


Тимотијевић 1987: Мирослав Тимотијевић. „Први српски штампани антиминси и њихови узори.“


Зборник Матице српске за ликовне уметности, (св. 23), Нови Сад: Матица српска.


Тимотијевић 1989: Мирослав Тимотијевић. „Иконографија Великих празника у српској барокној


уметности“ Зборник Матице српске за ликовне уметности (св. 25), Нови Сад: Матица српска.


Тимотијевић 1989: Мирослав Тимотијевић. Српско барокно сликарство, Нови Сад: Матица српка.


Тимотијевић 1996: Мирослав Тимотијевић. Црква Светог Георгија у Темишвару, Нови Сад: Матица


српска.

Objavljeno
2023/07/11
Rubrika
Članci