Mobilizatorska uloga lista Politika na početku Prvog balkanskog rata

  • Dušan Aleksić Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za komunikologiju i novinarstvo
Ključne reči: media||, ||mediji, NEWSPAPERS||, ||novine, reporting||, ||izveštavanje, WAR||, ||rat, mobilization||, ||mobilizacija, First Balkan war||, ||Prvi balkanski rat,

Sažetak


Početkom XX veka, politička štampa u Srbiji doživljava uspon zahvaljujući liberalnom Ustavu iz 1901. i Zakonu o štampi iz 1904. godine. Među novoosnovanim listovima bila je i Politika, koja se svojim temama, načinom izveštavanja, pitkim jezikom i stilom ubrzo izdvojila i postala najčitaniji list u zemlji. U radu se, kroz analizu sadržaja, ispituje da li je i na koji način Politika ostvarila mobilizatorsku funkciju u izveštavanju na početku Prvog balkanskog rata 1912. godine, imajući u vidu njenu popularnost i uticaj, kao i činjenicu da je to bio prvi ratni sukob od njenog osnivanja. Poseban fokus stavljen je na propagandne tehnike, kao i jezičko-stilska sredstva koje je Politika koristila kako bi ostvarila uticaj na čitaoce. Analiza je pokazala da je, iako mladi list, Politika spremno dočekala početak rata i uspešno ostvarila svoju mobilizatorsku ulogu, što ukazuje na značaj i moć medija u ratnim okolnostima.

Reference

Allan, S. & Zelizer, B. (eds.) (2004). Reporting War: Journalism in Wartime. London, New York: Routledge.

Antić, D. (2013). Izveštavanje lista Politika o prilikama u predvečerju Prvog balkanskog rata. U A. Rastović (ed.) Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (pp. 485–500). Niš: Filozofski fakultet.

Barović, V. (2008). Teorijske pretpostavke za izveštavanje elektronskih medija iz regiona zahvaćenih ratnim dejstvima. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 9: 143–155.

Bart, R. (2013). Mitologije. Beograd: Karpos.

Bjelica, M. & Jevtović, Z. (2006). Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka.

Brigs, A. & Berk, P. (2006). Društvena istorija medija: od Gutenberga do Interneta. Beograd: Clio.

Džajls, D. (2010). Psihologija medija. Beograd: Clio.

Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51–58.

Gamson, W. A., Croteau, D., Hoynes, W. & Sasson, T. (1992). Media Images and the Social Construction of Reality. Annual Review of Sociology, 18: 373–393.

Goffman, E. (1974). Frame Analysis. New York: Harper & Row.

Hall, S. (1997). The Work of Representation. In S. Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practice (pp. 13–75). London: Sage and The Open University.

Jevtović, Z. (2008). Politički spektakl i javno mnenje. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 3(7): 5–25.

Kunczik, M. & Zipfel, A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert.

Lasswell, H. D. (1938). Propaganda Technique in the World War. New York: P. Smith.

McCombs, M. & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 36(2): 176–187.

Rastović, A. (2013). Predgovor. In A. Rastović (ed.), Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (pp. 13–14). Niš: Filozofski fakultet.

Sims, N. (1984). Introduction to the Literary Journalists. New York: Ballentine.

Tadić, D. (2005). Propaganda. Beograd: YU Spektrum.

Terzić, S. (2013). Civilizacijski smisao oslobođenja Stare Srbije i Makedonije. In A. Rastović (ed.), Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (pp. 15–21). Niš: Filozofski fakultet.

Van Gorp, B. (2007). The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back. Journal of Communication, 59(1): 60–78.

Van Gorp, B. (2010). Strategies to Take Subjectivity Out of Framing Analysis. In P. D’Angelo & A. J. Kuypers (eds.), Doing News Framing Analysis (pp. 84–110). New York and London: Routledge.

Vuorinen, M. (ed.) (2012). Enemy Images in War Propaganda. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Objavljeno
2018/05/20
Rubrika
Originalni naučni članak