Konstrukcionizam kao medijska paradigma

  • Branko Marković Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd
Ključne reči: media||, ||mediji, selection||, ||selekcija, intertextuality||, ||intertekstualnost, text||, ||tekst, symbolic reality||, ||simbolička realnost, Constructionism||, ||konstrukcionizam,

Sažetak


Istraživanje masovnih komunikacija primenom najrazličitijih teorijskih pristupa prošlo je dug put od shvatanja kao transmisije simboličkih sadržaja čiji je cilj stvaranje određenog efekta do konstrukcije simboličke ili medijske stvarnosti kojоm se potvrđuje ili osporava određeni socijalni poredak. Istovremeno, mediji kreiraju stvarnost simboličkom legitimizacijom, što znači da im se ne osporava mogućnost planiranog uticaja na publiku. Pristrasnost medija se u ovom slučaju javlja kao dugoročni proizvod njihove signifikacijske uloge sa potpuno neizvesnim ishodom. Naime, interpretativni okviri, čiji su nosioci društvene institucije, organizacije, interesne grupe, političke partije i pojedinci, stvaraju mnogobrojne definicije realnosti koje se reprodukuju simboličkim delovanjem medija u procesima legitimizacije i delegitimizaciji tih definicija. U tom smislu, mediji su, prema Holu, „secondary definers”, dok su vodeće društvene institucije i organizacije „primary definers” stvarnosti. Konfrontacija između različitih definicija realnosti uvek aktuelizuje pitanje moći, kao i medijskih uslova u kojima se ona realizuje. Masovni mediji se, dakle, javljaju kao inifrastruktura za objektivizaciju različitih predstava realnosti kroz postupak simboličke konstrukcije. Osim što konstruišu realnost, mediji su i deo nje. Sagledavanje medijske predstave realnosti kao rezultata specifičnog oblika upravljanja i produkcije značenja predstavlja pomak u sagledavanju uloge medija u društvu. Praksa masovnih medija se u tom svetlu posmatra ne sa aspekta transfera poruka, već kao proces produkcije značenja u označavanju stvarnosti. Na taj način medijski sadržaji nude referentne i interpretativne okvire za tumačenje stvarnih događaja, a u nekim slučajevima ih i zamenjuju.

 

Objavljeno
2018/05/20
Rubrika
Pregledni članak