Povreda prava na privatnost na portalima u Srbiji: studije slučaja portala Espreso i B92

  • Aleksandra Grigorov Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Master studije komunikologije

Sažetak


U ovom radu analizirane su karakteristike i mogućnosti zaštite prava na privatnost na internetskim portalima u Republici Srbiji. U radu je ispitan odnos pomenutog prava sa pravom na slobodno izražavanje. U skladu sa tim, predstavljeni su samoregulatorni dokumenti Republike Srbije u oblasti medija, koji predstavljaju etički standard postupanja novinara: Kodeks novinara Srbije donet 2006. godine i Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju iz 2016. godine, o čijem poštovanju brine Savet za štampu. Istraživanje je zasnovano na analizi slučajeva kršenja prava na privatnost, dostojanstvo i integritet osoba na osnovu uporedne analize medijskog izveštavanja na dva portala (Espreso i B92) tokom dva odvojena monitoringa poštovanja Kodeksa novinara Srbije i Smernica. Prvi monitoring sproveden je u saradnji sa Savetom za štampu od 1. oktobra do 30. novembra 2017. godine, dok je ponovljeni samostalni monitoring sproveden od 1. do 31. marta 2018. kako bi se utvrdilo da li se posle objavljenog izveštaja poboljšalo stanja na dva portala. Analiza je pokazala da je došlo do povrede privatnosti na oba portala, i to najčešće u rubrici Hronika. Privatnost žrtava krši se u većoj meri od privatnosti osumnjičenih. Takođe, uprkos jasnoj tački Kodeksa o potrebi zaštite identiteta maloletnika, bilo je višestrukih povreda privatnosti deteta, ponovo u rubrici Hronika.

Reference

Bajić, P. (2017). Onlajn štampa: odnosi između sadržaja u štampanim i onlajn izdanjima dnevnih novina. CM: Communication and Media, 12(39), 57–82.

Božović, D. (2017). Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u Srbiji. CM: Communication and Media, 12(40), 37–66.

Čošabić, J. (2016). Odgovornost onlajn medijskih portala za komentare čitalaca. U D. Gačić (ur.), Etika u medijima i poslovanju: zbornik radova (str. 118–127). Banja Luka: Besjeda.

Ćalović, D. (2011). Mediji i privatnost. U R. Veljanovski (ur.), Verodostojnost medija: dometi medijske tranzicije (str. 251–263). Beograd: Fakultet političkih nauka.

Dej, L. A. (2004). Etika u medijima: primeri i kontroverze. Beograd: Medija centar.

Foškol, P. (2015). Razmišljanja o građanskoj slobodi. Beograd: Clio.

Kleut, J. i Prodanović, D. (2017). Monitoring medija: pretpostavka nevinosti i privatnost u medijima. U A. Toskić i U.

Mišljenović (ur.), Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti: tužilaštvo – mediji – građani (str. 33–62). Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija.

Kukić, S. (2010). Mali ljudi u društvu informacija: Predstavljanje dece u dnevnoj štampi u Srbiji. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 5(15), 61–86.

Loon, Ad Van (2010). Regulatorni okvir Saveta Evrope za sadržaje na Internetu. U J. Surčulija (ur.), Sloboda izražavanja na Internetu (55–62). Beograd: Centar za razvoj Interneta:.

Matić, J. (2012). Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu: izveštaj baziran na indikatorima Saveta Evrope za medije u demokratiji. Beograd: Civil Rights Defenders, ANEM, NUNS, NDNV i Local Press. Preuzeto 22. maja 2018. sa http://www.mc.rs/upload/documents/izvestaji/2012/Medijske_slobode_Srbije_u_evropskom_ogledalu.pdf.

Milenković, V. (2008). Etički kodeksi međunarodnih novinarskih organizacija i udruženja. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 3(6), 131–144.

McQuail, D. (2013) Journalism and society. London: Sage.

Negroponte, N. (1998). Biti digitalan. Beograd: Clio

Radojković, M. (2004a). Kodeksi profesionalne etike u novinarstvu. U Z. Vacić Z., Etika javne reči u medijima i politici (str. 51–70). Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.

Radojković, M. (2004b). Pravo na izražavanje mišljenja i odgovornost za javnu reč. U Z. Vacić (ur.), Etika javne reči u medijima i politici (71–90). Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.

Roagna I. (2012). Zaštita prava na poštovanje privatnog i porodičnog života prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Priručnik za pravnike, Strazburg. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://rm.coe.int/16806f1558

Savet za štampu (2015). Kodeks novinara Srbije: uputstva i smernice. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks_novinara_Srbije.pdf

Savet za štampu (2016). Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju. Preuzeto 22. maja 2018. sa http://www.savetzastampu.rs/cirilica/smernice-za-primenu-kodeksa-novinara-srbije-u-onlajn-okruzenju

Savet za štampu (2017). Rezultati monitoring poštovanja Kodeksa novinara u 2017. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/monitoring/rezultati-monitoringa-postovanja-kodeksa-novinara-u-2017/

Savet za štampu (n.d.a). Šta možemo da uradimo za Vas. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/o-nama/sta-mozemo-da-uradimo-za-vas/

Savet za štampu (n.d.b). O nama. Preuzeto 22. maja 2018. sa http://www.savetzastampu.rs/cirilica/o-nama

Stojanović, M., Selaković, B. i Žmak, P. (2016). Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija. Beograd: Građanske inicijative.

Surčulija Milojević, J. (2016). Dozvoljenost ograničenja slobode izražavanja u skladu sa evropskim instrumentima i medijskim zakonodavstvom Republike Srbije (Nepublikovana doktorska disertacija). Pravni fakultet u Beogradu, Beograd.

Todorović, M. (2006). Pravo na slobodno izražavanje mišljenja i kultura javne reči. Heretikus: časopis za preispitivanje prošlosti, 4, (1–2), 28–47.

Toskić, A., Kleut, J., Kalajdžić, K. i Mišljenović, U. (2018). Javna funkcija – privatna stvar? Analiza o granicama privatnosti nosilaca javnih funkcija. Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija.

Veljanovski, R. (2010). Izazovi i mogućnosti onlajn novinarstva. U J. Surčulija (ur.), Sloboda izražavanja na Internetu (str. 41–54). Beograd: Centar za razvoj Interneta.

Vodinelić, V. (2012). Novinarski kodeksi i pravo medija u Srbiji: nedovoljno samodefinisanje. Pravni zapisi, 3(1), 73–89.

Vodinelić V. (2016). Javno i privatno pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Žaket, D. (2007). Novinarska etika: Moralna odgovornost u medijima. Beograd: Službeni glasnik.

Divim se Biljaninim roditeljima: Vučić obišao školu u Aranđelovcu koja je bila mesto strašnog vršnjačkog nasilja (2017, 16. novembar). Espreso. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.espreso.rs/vesti/politika/199139/divim-se-biljaninim-roditeljima-vucic-obisao-skolu-u-arandjelovcu-koja-je-bila-mesto-strasnog-vrsnjackog-nasilja

Kad se mama izgubila, svi su ribali fotelju u kući: Potresno svedočanstvo Jelenine ćerke otkrilo jezive detalje ubistva (2018, 27. mart). Espreso. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.espreso.rs/vesti/hronika/237225/kad-se-mama-izgubila-svi-su-ribali-fotelju-u-kuci-potresno-svedocanstvo-jelenine-cerke-otkrilo-jezive-detalje-ubistva

Kraljevo: Komšija policajac pretukao decu (2017, 19. novembar). B92. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=11&dd=19&nav_category=16&nav_id=1327138

Molila je monstruma da barem stavi kondom koji mu je dala: Užasni detalji silovanja kod Mladenovca (2017, 17. oktobar). Espreso. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.espreso.rs/vesti/hronika/191019/molila-je-monstruma-da-barem-stavi-kondom-koji-mu-je-dala-uzasni-detalji-silovanja-kod-mladenovca

NS: Identifikovan ubica, već dva puta bio osuđivan (2017, 10. oktobar). B92. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=10&dd=10&nav_category=16&nav_id=1312525

Predstavljali se kao dobri studenti, a noću harali Beogradom sa satarama: Ovako je pala četvoročlana tinejdž banda! (2018, 6. mart). Espreso. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.espreso.rs/vesti/hronika/231077/predstavljali-se-kao-dobri-studenti-a-nocu-harali-beogradom-sa-satarama-ovako-je-pala-cetvoroclana-tinejdz-banda-video

Sram te bilo, dabogda te silovali nasred ulice da ne znaš gde se nalaziš! Devojčici koju su tukli u Aranđelovcu upućene sramne poruke (2017, 10. novembar). Espreso. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.espreso.rs/vesti/hronika/197481/sram-te-bilo-dabogda-te-silovali-nasred-ulice-da-ne-znas-gde-se-nalazis-devojcici-koju-su-tukli-u-arandjelovcu-upucene-sramne-poruke-foto

Starica brutalno ubijena u selu kod Žabara, (2017, 3. oktobar). B92. Preuzeto 27. maja 2018. sa https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=10&dd=03&nav_category=16&nav_id=1309999

Objavljeno
2021/01/18
Rubrika
Stručni članak