hitnapomocbgd@eunet.rs

Odgovorna kontakt osoba

Slađana Anđelić
Prof. dr
Zavod za urgentnu medicinu Beograd
Telefon 011 3615 015

Kontakt osoba za tehničku podršku

Goran Pavlović
Telefon 063388158