smchitna94@gmail.com

Kontakt osoba

Slađana Anđelić
Van.prof.dr sc med.
Zavod za urgentnu medicinu Beograd
Telefon 011 3615 015

Pomoćna kontakt osoba

Goran Pavlović
Telefon 063388158