Odgovorna kontakt osoba

Boban Tomić
dr
Visoka škola za komunikacije, Beograd
Telefon +381642210210

Kontakt osoba za tehničku podršku

Boban
Telefon +381642210210