Info

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa zasnovan na OJS platformi. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Pored osnovnih funkcija koje obezbeđuje originalna OJS platforma, ASISTENT obuhvata i neke dodatne, razvijene od strane izdavača baze. Namena tih funkcija je unapređenje formalnog kvaliteta podnetih rukopisa i motivisanja recenzenata da rukopisima dodaju novu vrednost.

CrossRef

CrossRef je agencija nadležna za administraciju DOI® (Digital Object Identifier). DOI je digitalna oznaka koja se dodeljuje elektronskim dokumentima dostupnim na internetu da bi im se obezbedio pouzdan i stalan pristup.

CrossRef podržava sistem unakrsnog povezivanja citata raznih izdavača zasnovan na DOI, što istraživačima omogućava da klikne na referencu citiranu u članku na platformi jednog izdavača i tako pozove citirani članak u celini na platformi nekog drugog izdavača.

ASISTENT dodeljuje DOI svim radovima objavljenim u časopisu i garantuje njihovu stalnu dostupnost na nivou punog teksta. Zahvaljujući linku preko CrossRef/DOI takvi članci su dostupni za preuzimanje, a time i citiranje. Cilj sistema je, između ostalog, da se uveća uticajnost (impakt) ASISTENT časopisa.

CrossCheck (iThenticate)

CrossCheck je servis CrossRef-a namenjen sprečavanju plagijarizma. Koristi se sistemom iThenticate, koji predstavlja vodeći svetski softver za otkrivanje plagijata u naučnim radovima. Zahvaljujući saradnji sa Crossref-om i vodećim svetskim izdavačima časopisa, iThenticate koristi jedinstvenu bazu tekstova, nedostupnu drugim sistemima, što ga čini najpouzdanijim sistemom za detekciju naučnog plagijarizma.

Svi radovi objavljeni u ASISTENT časopisima podvrgavaju se rutinski detekciji posredstvom CrossCheck-a. Naknadnu verifikaciju plagijarizma i donošenje odluka evenutualnom odbacivanju rukopisa obavljaju sama uredništva.

Mind the Trap

Mind the Trap je CEON-ov servis koji upozorava autore na prisustvo nelegitimnih referenci u rukopisu. Mind the Trap obrađuje odeljak Literatura rukopisa članka i vidno označava reference koje postoje na njegovoj „crnoj listi“ radova, a koji su opozvani/korigovani ili pak objavljeni u lažnim, predatorskim i sumnjivim časopisima.

Odluku o tome da li će obeležene reference odbaciti (i saglasno tome izmeniti tekst rada) ili zadržati, Mind the Trap ostavlja autorima rukopisa.

CiteMatcher

CiteMatcher je alatka koja automatski sravnjuje citate date u tekstu članka s citatima datim u popisu referenci. Nakon dobijenog signala o pozitivnoj recenziji ("Objaviti bez izmena" ili "Objaviti uz predložene izmene") CiteMatcher automatski procesira članak i nalazi citate u tekstu koji nisu dati u popisu referenci i obratno, a rezultate upisuje u poseban izveštaj. Sposobnost CiteMatcher-a da prepozna greške ove vrste zavisi od toga koliko autori poštuju standarde u navođenju, kako u samom tekstu, tako i u popisu referenci. CiteMatcher prepoznaje dve vrste grešaka:

  1. citat postoji u tekstu članka, a izostavljen je u popisu referenci; i
  2. citat postoji u popisu referenci, a izostavljen je u tekstu.

RefFormatter

RefFormatter služi uređivanju referenci u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. Nakon dobijenog signala o pozitivnoj recenziji RefFormatter automatski procesira (preuređuje ili upotpunjuje) reference citirane od strane autora radova, a rezultate upisuje u izveštaj na određenom mestu. Procesiranje se zasniva na automatskom sravnjivanju referenci s njihovim originalnim oblikom, kako je dat u odgovarajućim, pouzdanim (normativnim) bazama podataka (CrossRef, SCIndeks, itd). Reference koje prepozna u tim izvorima RefFormatter raščlanjuje na sastavne delove (autor, naslov, itd) i formatira u skladu sa odabranim citatnim stilom.

Reviewing Reviewers – Ocenjivanje recenzenata

Reviewing Reviewers je alatka ugrađena u SCIndeks Asistent sa ciljem da omogući standardno ocenjivanje recenzija napisanih na zahtev urednika. Urednici ocenjuju kvalitet recenzija, a autori to u kojoj meri su recenzenti pomogli da se njihovi rukopisi poboljšaju. Sistem kvantifikuje i akumulira rezultate na svim recenzijama svakog od recenzenata i generiše izveštaj koji uredništvo koristi za izbor najpodobnijih recenzenata za određeni rukopis, dok ih izdavač SCIndeksa koristi za dodelu priznanja i nagrada.