Tematika časopisa je oblast istraživanja posležetvenih i prehrambenih tehologija. Pored toga, važan deo su obnovljivi izvori energije u poljoprivredi. Isto tako: biotehnologije, semenarstvo, generalni trendovi u poljoprivredi i sl. Ostajemo otvoreni i za druge oblasti koje su u vezi sa poljoprivredom i prehrambenim tehnologijama.