PROCENA TEHNIČKIH I EKONOMSKIH ASPEKATA ZAMENE MHANIČKOG TRANSPORTA PNEUMATSKIM

  • Nikola Oluški Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Maša Bukurov Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka https://orcid.org/0000-0002-6171-2226
  • Andreja Živkov
  • Petar Popović
  • Marko Vukić
Ključne reči: pneumatski transport, transport žitarica, ekonomska analiza

Sažetak


Ovaj rad istražuje isplativost pneumatskog transporta pšenice u odnosu na mehanički transport na poljoprivrednom dobru. Poređenje je napravljeno s postojećim mehaničkim transporterom na poljoprivrednom gazdinstvu „Aleksić” u Novom Slankamenu. Kao najpogodniji za potrebe transporta pšenice, odabran je leteći pneumatski transport. Eksperimentalno određivanje kapaciteta postojećeg mehaničkog transportera zapreminskom metodom poslužilo je kao osnova za proračun pneumatskog transporta. Maseni protok pšenice od 4,8 kg/s korišćen je kao polazni podatak. Cilj proračuna bio je utvrditi snagu elektromotora potrebnog za pogon duvaljke, zahtevajući izračunavanje pada pritiska u cevovodu. Nakon proračuna, rezultati su pokazali pad pritiska u cevovodu od 4230 Pa i snagu elektromotora duvaljke od 2,12 kW. Analizirani su rezultati, a usvojena je potrebna oprema za zamenu mehaničkog transportera pneumatskim. Početna investicija za novo postrojenje iznosi 97425 dinara na osnovu odabrane opreme i aktuelnih cena na tržištu. Analiza isplativosti primene pneumatskog transporta pokazuje teorijsku isplativost na nivou poljoprivrednog gazdinstva. Međutim, ekonomska analiza otkriva manje povoljne zaključke. Rok otplate dostiže 10500 radnih sati ili 436 radnih dana, što je uzrokovano sezonskom potrebom za transportom. Takođe, analiza po učinku sugerira potrebu preko 6000 prikolica za otplatu investicije. Važno je napomenuti da je analiza fokusirana samo na transport pšenice, bez uzimanja u obzir mogućnosti uslužnog rada ili najmodernijih rešenja za pneumatski transport. Ovi rezultati ističu potrebu za daljim istraživanjem kako bi se doneli relevantniji zaključci o isplativosti pneumatskog transporta.

Reference

Pezo, L., Pezo, M., Jovanović, A., Lončar, B., Filipović, V., Nićetin, M., & Kosanić, N. (2016). Primena modela diskretnih elemenata na protok zrnastog materijala u pužnom transporteru. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20(1), 29-32.
Živković, D. (2001). Primena pneumatike u centrima za sušenje i doradu žitarica. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljop-rivredi / PTEP, 5(1-2), 45-47.
Mošorinski, P., Prvulović, S., & Palinkaš, I. (2017). Improving the characteristics of pneumatic transport of grain. Journal of Applied Engineering Science, 15(3), 218-224. https://doi.org/10.5937/jaes15-12734
Nikolić, P., Bugarski, V., Matić, D., & Kulić, F. (2014). Moderan sistem upravljanja i nadzora u sistemu pneumatskog transporta - praktična realizacija. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 18(2), 91-93.
Đukanović, L., Milićević, M., Pavlov, M., Jovin, P., Biserčić, D., & Glumac, M. (2006). Uticaj različitih tipova transportera na stepen mehaničkog oštećenja semena kukuruza. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 10(3-4), 129-130.
Šašić M. (1990). Transport fluida i čvrstih materijala cevima, Naučna knjiga Beograd.

Web Pages:
Himel Machines (accessed on 29.09.2023.). https://web-mechanics.com/en/products/grain-systems/grain-handling
Elektroprivreda Srbije (accessed on 01.10.2023. ). https://www.eps.rs/lat/snabdevanje/Stranice/cene.aspx
Trgometal (accessed on 01.10.2023.). https://www.trgometal.rs/celicne-besavne-cevi/
ATB Sever DOO (accessed on 01.10.2023.). http://vozila.etf.rs/literatura/sever.pdf
Objavljeno
2024/03/29
Rubrika
Članci