ostanoj@gmail.com

Odgovorna kontakt osoba

Prof. dr Olivera Stanojlović
Redovni profesor
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt osoba za tehničku podršku

Dragana Popović
Telefon 0113636336