Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Arhiva

Na linku http://www.cigota.rs/medicinskiglasnik dostupni su svi prethodni brojevi Medicinskog glasnika.