Pozivamo čitaoce da se prijave za redovno primanje obaveštenja o novim izdanjima ovog časopisa. Upotrebite link Registrujte se na vrhu početne strane časopisa. Od momenta registracije nadalje primaćete sadržaj svakog novog broja časopisa. Svojom registracijom pružate časopisu povratne informacije o dostignutom stepenu poverenja čitalaca. Pogledajte Izjavu o privatnosti da se uverite da vaša imena i e-adrese neće biti korišćeni u druge svrhe.