Glavni urednik: dr Momčilo Subotić, naučni savetnik

Sekretari: MA Andrea Matijević, MA Milica Topalović, MA Nenad Spasojević