Fokus i područje delovanja

Pravnim zapisima se objavljuju isključivo radovi koji nisu ranije objavljeni niti su ponuđeni drugim časopisima na objavljivanje.

Časopis Pravni zapisi objavljuje naučne članke, komentare zakonodavne i sudske prakse, pravne polemike i prikaze knjiga. Prvi broj uključuje i pravnu bibliografiju u Srbiji, a drugi hroniku PFUUB.

Časopis ne objavljuje radove koji su u izvornom obliku  preuzeti iz odbranjenih master radova, doktorskih disertacija ili knjiga. Objavljuju se radovi pisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Otvoreni pristup

Naučnim člancima i drugim radovima objavljenim u svim brojevima Pravnih zapisa, može se slobodno pristupiti na Internet stranici Pravnih zapisa.

Istorija časopisa

Naziv: PRAVNI ZAPISI
pzapisi