Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situaciju u odeljku "Komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) formatu.
  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese ili DOI oznaku.
  • Tekst je dat u proredu (Line Spacing) 1,5; korišćen je font veličine 12pt; za isticanje je izbegavano korišćenje kurziva (Italic) i bolda, podvlačenje je dozvoljeno samo za URL adrese.
  • Ilustracije date u tekstu su označene numerički i rečima. Svaka tabela ima numeričku oznaku (od 1 do n) i naslov, dok svaka slika (grafikon, fotografija...) ima numeričku oznaku (od 1 do n) i potpis.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).
  • U pisanju rada nije korišćena veštačka inteligencija. Ukoliko jeste, u komentarima Uredniku navedeno je na koji način je ona korišćena.

Uputstvo autorima

Упутство за ауторе доступно је на следећем линку: https://drive.google.com/file/d/1IHh9ybygtjDW5i97OcBAUy1Yd-kygPC4/view?usp=drive_link

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.