Promene u ulozi političkih partija i institucija u postdemokratiji

  • Dimitar V. Dimitrov Bugarska akademija nauka, Sofija (Bugarska)
Ključne reči: političke partije, političke institucije, modeli političkih partija, liderska jezgra

Sažetak


Rad raspravlja o promenama u ulozi političkih partija i institucija u modernim postdemokratskim društvima. Njegov cilj je da predstavi i analizira modele uspostavljanja i funkcionisanja političkih partija i institucija u postdemokratskoj eri, njihov odnos sa savremenom političkom stvarnošću u Bugarskoj i zemljama Evropske zajednice. Glavni pristup u studiji i analizi problema pred političkim partijama je sociološki u kombinaciji sa interdisciplinarnim. Modeli političkih partija i institucija prate se i analiziraju kroz prizmu moderne političke nauke. Naglašena je činjenica da postoji stvarna opasnost od toga da političke partije postanu zavisne od korporativnih elita i široko rasprostranjenog političkog populizma. Navedeni su stvarni uslovi i pristupi za prevazilaženje ovih nedostataka.

Reference

Bliznashki, G., Gauche, G. (2012). The Challenges of Post-Democracy. (Introduction). In: Crouch, C. (ed.) Post-democracy. University Publishing House “St. Kliment Ohridski” [In Bulgarian]

Chevallier, J. (2010). Institutions Politiques. University Publishing House “St. Kliment Ohridski” [In Bulgarian]

Crouch, C. (2004). Post-democracy. London.

Crouch, C. (2012). Post-democracy. University Publishing House “St. Kliment Ohridski” [In Bulgarian]

Crouch, C. (2019). Neoliberalism and Social Democracy – the Fight Continues. University Publishing House “St. Kliment Ohridski” [In Bulgarian]

Dimitrov, D. (2017). Power and Politics. “VUSI” Publishing House [In Bulgarian]

Fotev, G. (2001). Limits of Politics. “LiK” [In Bulgarian]

Giddens, A. (1998). The Third Way. “Prozorets” [In Bulgarian]

Manolov, G. (2016). Political Management. Plovdiv: “VUSI” [In Bulgarian]

Mihailov, S. (2010). Sociological System. “M-8-M” [In Bulgarian]

Semov, M. (2000). Theory of Politics. “Sophie-R” [In Bulgarian]

Todorov, A. (2012). Elements of the Politics. NBU [In Bulgarian]

Weber, M. (1993). The Scientist and the Politician. “Micro-Print” [In Bulgarian]

Objavljeno
2021/04/09
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni rad