Kapitalan doprinos studijama srpske dijaspore

  • Ljubiša R. Mitrović Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju, Niš (Srbija)
Ključne reči: naučno istraživanje dijaspore, strategija i javna politika prema dijaspori, Srbija, Vladimir Grečić

Sažetak


U radu se daje osvrt na proučavanja pitanja spoljnih migracija od strane profesora Vladimira Grečića i, posebno, na njegovu poslednju knjigu Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju. Zaključuje se da vrednost te monografije nije samo u naučnom doprinosu koji pruža sagledavanju ovog značajnog pitanja, već i u njenom značaju za racionalno zasnivanje strategije i unapređenje javne politike Srbije u oblasti odnosa matice i dijaspore.

Reference

Filipović, J. (2012). Management of a Diaspora Virtual University as a complex organization: Serbian Diaspora Virtual University: #an #emerging leadership of a nation. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing

Grečić, V. (1968). Yugoslav Labour Migration. Gledišta 2/1968 [In Serbian]

Grečić, V. (1975). Modern labor migration in Europe. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu [In Serbian]

Grečić, V. (1989). Migration and Integration of Foreign Population. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu [In Serbian]

Grečić, V., Lopušina, M. (1994). All Serbs of the world. Beograd: IP Princip [In Serbian]

Grečić, V. (2010). Serbian Academic Diaspora. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu [In Serbian]

Grečić, V. (2013). The Serbian Academic Diaspora. Beograd: Institute of International Politics and Economics

Grečić, V. (2019). Serbian creative intelligence in the diaspora. Novi Sad: Matica srpska [In Serbian]

Objavljeno
2021/04/09
Broj časopisa
Rubrika
Osvrt