Udruživanje napora pred zajedničkim izazovima

  • Ana I. Mantarova Bugarska akademija nauka, Institut za filozofiju i sociologiju, Sofija (Bugarska)

Reference

Genov, N. (1998). Sociology. Sofia: Regional and Global Development.

Objavljeno
2021/04/09
Broj časopisa
Rubrika
Uvodnik