Časopis Zdravstveno obrazovanje je elektronski stručno-naučni časopis posvećen objavljivanju radova iz oblasti zdravstvenih nauka i oblasti visokog obrazovanja u zdravstvenim naukama. Časopis izdaje Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola. Izlazi 2 puta godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Svi radovi se dvostrano recenziraju.