Glavni i odgovorni urednik: Danijela Pecarski, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd

Оdgovorni urednik: Stevan Jovanović,   Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd 

Članovi :

Anđelka Lazarević, Evropski centar za mir i razvoj, Beograd

Slobodan Janković, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

Svetlana Karić, Akademija strukovnih studija Šabac Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre-vaspitače, Šabac

Hristo Anđelski

Kata Dabić Stanković , International Medical Centers – Centar za radioterapiju, Banja Luka

Dragana Dragaš Milovanović, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd

Marijan Novaković, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd

Isidora Milanović, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola Beograd

Biljana Stojanović Jovanović, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd

Dušanka Tadić, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola,  Beograd

Nataša Milić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd

Martina Horvathova, University of Trnava, Faculty of Health Care and Social Work, Slovačka

Nevenka Kregar Velikonja, University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, Slovenija

Ian McGonagle, University of Lincoln, School of Health and Social Care,Velika Britanija

 

Sekretar: Jasmina Dimitrijević

Lektor: Ana Marković

Tehnički saradnik: Biljana Bačković