Aktuelni broj

Vol. 30 Br. 30 (2020): Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla

ZBORNIK RADOVA, ELEKTROTEHIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA je periodična i stručna publikacija koja sadrži naučne i stručne radove iz oblasti elektrotehnike. Njegov osnovni cilj je da upozna naučnu javnost sa najnovijim torijskim I praktičnim rezultatima istraživanja iz oblasti elektroenergetskih sistema, energetske elektronike, automatike, regulacije, elektroenergetskih objekata i električnih merenja. Svi radovi su recenzirani od strane afirmisanih istraživača iz oblasti elektroenergetike i prvi put se publikuju.

Objavljeno: 2020/10/14
Pregled svih brojeva