Fokus i područje delovanja

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu je naučni časopis koji objavljuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu od svog osnivanja. U redovnim brojevima, tri puta godišnje, objavljuju se visoko kvalitetni i recenzirani naučni radovi, sudska praksa, prikazi i polemike autora iz zemlje i inostranstva. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, a sadržaj časopisa i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. U časopisu se, takođe, publikuju prilozi na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku.

Recenzentski postupak

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu primenjuje postupak jednostranog / dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Ne smeju biti koautori autora rukopisa u skorijoj prošlosti. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je takođe da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne traje duže nego što je neophodno.

U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri meseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u proseku 90 dana.

Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.

Celokupni proces recenziranja odvija se pod nadzorom urednika u onlajn okruženju, u okviru programa SCIndeks Asistent, zasnovanog na platformi OJS. Sistem takođe omogućava autorima rukopisa da prate proces recenziranja.

Učestalost izdavanja

Tri sveske godišnje.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu je naučni časopis koji objavljuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu od svog osnivanja. U redovnim brojevima, četiri puta godišnje, objavljuju se visoko kvalitetni i recenzirani naučni radovi, sudska praksa, prikazi i polemike autora iz zemlje i inostranstva. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, a sadržaj časopisa i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. U časopisu se, takođe, publikuju prilozi na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku.