Fokus i područje delovanja

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu je naučni časopis koji objavljuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu od svog osnivanja. U redovnim brojevima, četiri puta godišnje, objavljuju se visoko kvalitetni i recenzirani naučni radovi, sudska praksa, prikazi i polemike autora iz zemlje i inostranstva. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, a sadržaj časopisa i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. U časopisu se, takođe, publikuju prilozi na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku.

Recenzentski postupak

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu primenjuje postupak jednostranog / dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Ne smeju biti koautori autora rukopisa u skorijoj prošlosti. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je takođe da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne traje duže nego što je neophodno.

U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri meseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u proseku 90 dana.

Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.

Celokupni proces recenziranja odvija se pod nadzorom urednika u onlajn okruženju, u okviru programa SCIndeks Asistent, zasnovanog na platformi OJS. Sistem takođe omogućava autorima rukopisa da prate proces recenziranja.

Učestalost izdavanja

 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu je naučni časopis koji objavljuje Pravni fakultet Univerziteta u Nišu od svog osnivanja. U redovnim brojevima, četiri puta godišnje, objavljuju se visoko kvalitetni i recenzirani naučni radovi, sudska praksa, prikazi i polemike autora iz zemlje i inostranstva. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, a sadržaj časopisa i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. U časopisu se, takođe, publikuju prilozi na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku.