ODGOVORNE SOCIJALNE POLITIKE: UPOREDNA ANALIZA HRVATSKIH, ŠVEDSKIH I DANSKIH AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

  • Helga Spadina Faculty of Law Osijek, University Josip Juraj Strossmayer Osijek, Croatia
Ključne reči: aktivna politika tržišta rada, aktivacijske strategije, nezaposlenost, socijalna politika, Covid-19

Sažetak


Политика одговорног запошљавања:
Упоредна анализа хрватске, шведске и данске активне политике тржишта рада

Смањење незапослености било је једно од пресудних подручја социјалне политике током последњих деценија, јер је то кључ за економски раст и развој. Узимајући у обзир потребе које се брзо мењају и брзу трансформацију радних односа, европске јавне службе за запошљавање континуирано стварају нове мере активног запошљавања с циљем да помогну што већем броју незапослених корисника и да их брзо реинтегришу на тржишта рада. Главни циљ активних програма тржишта рада је да процес подударања учини ефикаснијим и да повећа број успешних подударања слободних радних места и оних који траже посао.

Користећи примере одабраних активних мера запошљавања у Хрватској, Шведској и Данској, пружамо упоредну анализу активних мера тржишта рада. Рад је подељен у пет одељака. Одељак 1 даје преглед мера за смањење незапослености; у одељку 2 описујемо сврху активних мера на тржишту рада; одељак 3 даје упоредну анализу пет хрватских, данских и шведских активних програма тржишта рада, а завршавамо описом нових стратегија активације током Цовид-19 у Хрватској.

Закључак рада је да се само спровођењем свеобухватне анализе утицаја активних мера тржишта рада из перспективе новостечене запошљивости и повећања стицања нових вештина, заједно са анализом нивоа социјалне укључености особа које траже посао, можемо бавити стварање утицајних социјалних политика за запошљавање.

Кључне речи: активне политике тржишта рада, стратегије активације, незапосленост, социјална политика, Цовид.

Biografija autora

Helga Spadina, Faculty of Law Osijek, University Josip Juraj Strossmayer Osijek, Croatia
Assistant Professor, Department of Labor and Social Law
Objavljeno
2021/03/16
Rubrika
Pregledni članak