САВРЕМЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТРАДИЦИОНАЛНО БАНКАРСТВО

  • Ljubica Nikolić Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: савремене финансијске технологије, банкарство, fintech компаније, децентрализоване финансије, предности, изазови

Sažetak


Финансијска технологија (Finance and Technology – Fintech) односи се на софтвере, мобилне апликације и друге технологије створене за побољшање финансијских услуга (од једноставних апликација за плаћање до сложених блокчеин мрежа које садрже шифроване трансакције). Последњих година, традиционално банкарство примењује савремене технолошке иновације, у исто време изложено је конкуренцији нових fintech сектора. Читаву историју банкарства прате технолошке иновације. Предмет наше пажње јесу финансијске технологије које су од 2008. године, од глобалне финансијске кризе, револуционисале свет финансија. Губитак поверења у традиционално банкарство стимулисало је експанзију нових дигиталних пословних и финансијских модела. Савремене технологије суштински су измениле пословање традиционалних финансијских институција, неке од њих су престале да постоје, оне које су опстале добиле су снажне конкуренте у новонасталим децентрализованим финансијским секторима. Свака криза показује слабости постојећег система и генерише нове могућности. Нове финансијске технологије створиле су окружење у којем банке нису више једини пружаоци финансијских услуга. Конкуренција између банака, за привлачење клијената новим дигиталним услугама, уз враћање изгубљеног поверења у банкарски систем, данас укључује и надметање банака са новим fintech компанијама и децентрализованим дигиталним финансијским секторима. Будући изглед финансија генерисаће, нове технолошке иновације, поверење у традиционалне и децентрализоване финансијске секторе, као и однос монетарних власти према децентрализованим дигиталним системима који за сада функционишу изван њихове контроле. Циљ овог рада јесте осврт на најважније финансијске иновације у банкарском сектору, улогу нових нетрадиционалних пружалаца финансијских услуга и њихову повезаност са традиционалним финансијским сектором. Део рада посвећујемо проблему регулисања дигитализованих финансија.

Reference

Arner,D. Auer,R. Frost,J. (2020) Stablecoins: risks, potential and regulation, BIS Working Papers No 905. Bank for International Settlements. ISSN 1682-7678 (online). Преузето 14.10.2023. https://www.bis.org/publ/work905.pdf


 


Arner,D.W. Barberis,J. Buckley,R.P. (2015). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm? University of New South Wales Law Research Series. University of Hong Kong Faculty of Law. Research Paper No. 2015/047. Преузето 26.4.2023. file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id2676553.pdf


 


Amadeo,K. (2022). 2008 Financial Crisis - Causes, Costs, and Whether It Could Happen Again. [Electronic version]. Преузето 26.4.2023. https://www.thebalancemoney.com/2008-financial-crisis-3305679


 


Amaral,G.C.M. (2022). An Ontology Network in Finance and Economics: Money, Trust, Value, Risk and Economic Exchanges, Doctoral Thesis, Faculty of Computer Science Free University of Bozen-Bolzano. Преузето 02.4.2023. file:///C:/Users/User/Downloads/Thesis_GlendaAmaral-1.pdf


 


Vardomatskya,L. Kuznetsova,V. Plotnikov,V. (2021). The financial technologies transformation in the digital economy. E3S Web of Conferences 244, 10046 EMMFT-2020. (1-8). Преузето 14.10.2023.  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124410046


 


Walden,S. (2022). What Is Fintech? Forbes Advisor. [Electronic version]. Преузето 09.10.2023. https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-fintech/


 


Dorfleitner,G. Hornuf,L. Schmitt,M. Weber,M. (2016). The FinTech Market in Germany. Final Report Federal Ministry of Finance, October 17, 2016. p. 5-10. file:///C:/Users/User/Downloads/TheFinTechMarketinGermanySSRN0317.pdf


 


European Central Bank. (2020). Report on a digital euro. Преузето 14.10.2023. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf


 


Zetzsche,D.A. Arner,D.W. Buckley,R.P. (2020). Decentralized Finance. Journal of Financial Regulation. 6. pp. 172–203. doi: 10.1093/jfr/fjaa010 Oxford. Преузето 11.6.2023. file:///C:/Users/User/Downloads/Decentralized_Finance.pdf


 


MINDSMITH. 74% of Central Banks are Interested in Blockchain. Преузето 29.6.2023.


 


 https://mindsmith.io/en-blockchain-central-banks/


 


 


 


Schär,F. (2021). Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets. Federal Reserve Bank of St. Louis Review. Vol. 103, No. 2. Преузето 14.10.2023. https://doi.org/10.20955/r.103.153-74


 


FEIN,M.L. (2015).  ROBO-ADVISORS: A CLOSER LOOK. [Electronic version]. Преузето 14.10.2023. file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id2658701.pdf


 


Finance and Economics Discussion Series 2016-095. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, p. 3. Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement.  Преузето 14.10.2023. https://doi.org/10.17016/FEDS.2016.095


 


https://bootcamp.cvn.columbia.edu/blog/what-is-fintech/ Преузето 09.10.2023.


 


https://www.inventiva.co.in/trends/top-10-best-fintech-companies-in-usa/ Преузето 06.6.2023.


 


https://www.adyen.com/ Преузето 05.6.2023.


 


https://www.klarna.com/us/business/ Преузето 05.6.2023.


 


https://wise.com/ Преузето 06.6.2023.


 


https://wise.com/large-amounts/ Преузето 06.6.2023.


 


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366 Преузето 07.6.2023.

Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak