Glavni i odgovorni urednik

dr Ana S Niković, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija

Tehnički urednik, dizajn časopisa i prelom

dr Sanja Simonović Alfirević, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija

Sekretar

Milena Milinković, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija

Lektor

Dafina Žagar Markov

Lektor za engleski jezik

Sonja Stojanović