Дефинисање индикатора одрживости урбаног метаболизма / Бојана Ивановић

  • Tijana Dabović Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Ključne reči: indikatori, urbani metabolizam, održivi razvoj

Reference

Џелебџић, О. (2013). Теоријско-методолошке основе дефинисања критеријума и индикатора просторног развоја Србије, докторска дисертација. Београд: Географски факултет Универзитета у Београду.
Stimson, R.J., Simpson, R. (2001). Urban metabolism as a framework for analyzing urban performance and environmental quality. Journal of Public Affairs Review, vol. 2, pp. 111-144.
Wolman, A. (1965). The Metabolism of Cities. Scientific American, vol. 213, pp. 179-190.
Objavljeno
2020/06/25
Rubrika
Aktuelnosti