Вила Павловић: геометрија, хоризонт и коњ

GEOMETRIJA, HORIZONT I KONJ

  • Jelena Mitrović Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Doktorske akademske studije, smer Arhitektura
Ključne reči: облик, врт, брод, путања, четврта димензија

Sažetak


Еволуција виле одувек је представљала еволуцију животног стила; због тога је вила типолошки гледано потекла од Римљана, оживљавајући у европској архитектури у временима када су се архитектонски облици фундаментално мењали симболизујући друштвене промене, било да је реч о тосканским руралним пределима XVI века у којима су стилизоване куће са класичном иконографијом повезале живот пун врлине, равнотеже, корисности и контемплације, или европском пејзажу 1930-тих година који је тежио да обухвати атмосферу света повезаног пругама, паробродима и подморницама, средствима којима је друштво модерног доба заувек савладало глобалне дистанце. Естетика саобраћајне машине уграђена је у иконографију модерне виле на начин на који су сцене из митологије и хуманистичке литературе испуњавале њену класичну форму, јер управо је она представљала симбол поништавања некада непремостиве разлике између непосредне близине и превелике даљине. Искорак технологије укинуо је поделу на култивисану и дивљу природу, омогућивши да се живот у вилама још директније приближи урбаној култури коју је суштински представљао. У међувремену, док се некадашња сценографија претварала у динамичну секвенцу погледа из покретне тачке, дефиниција виле није се променила. У њима је више него игде облик који су природа и пољопривредне активности дале пејзажу остао спојен са најфинијим изразом градске уметности и цивилизације.

Reference

Alberti, L. B. (1485) De re ædificatoria, Paris: Imprint Florence, N. di Lorenzo.
Argan, G. C. (1989) Arhitektura i kultura, Split, Logos.
Barbaras, R. (2009) Invisibility at the heart of appearance: on perception, art and desire, in: Andersen, M. A., Oxvig, H. (ed.) Paradoxes of Appearing: Essays on Art, Architecture and Philosophy, Zürich, Lars Müller Publishers.
Bauman, Z. (2011) Tekuća modernost, Zagreb, Naklada Pelago.
Cassirer, E. (2000) The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, Mineola, Dover Publications Inc.
Фери, Л. (1994) Homo aestheticus: откриће укуса у демократском добу, Сремски Карловци-Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Le Korbizije (1999) Ka pravoj arhitekturi, Beograd, Građevinska knjiga.
Mertins, D. (2011) Modernity Unbound, London, AA Publications.
Milenković, V. (2015) Forma prati temu, Beograd, UB–AF.
Penson, D. (2001) Arhitektura i moderna, Beograd, Clio.
Sica, G. G. (2007) The Florentine Villa: Architecture, History, Society, New York, Routledge.
Uspenski, P. D. (1990) Smer četvrte dimenzije, Delo: Pjotr Demijanovič Uspenski, br. 8-9-10, str. 151-170.
Vesnić, S. (2020) Arhitektonski koncept: Objekt stvarnosti i subjekt iluzije, Novi Sad, Akademska knjiga, Beograd: IDESE.
Objavljeno
2020/06/25
Rubrika
Arhitektura