Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе-инспирисан природом и традицијом / Center for ecology and sports development and the Red Cross on the coast of Gazivode Lake - inspired by nature and tradition

  • Paolo Tomasella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Udine, Italy
Ključne reči: центар за екологију, језеро Газиводе, одрживи развој, вернакуларна архитектура

Sažetak


Пројектовањем и реализацијом Центра за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ уведено је ново решење проблема заштите и управљања делом приобаља језера Газиводе, подручја од нацоналног значаја. Јединственост комплекса огледа се у његовој мултифункционалности, коју у основи чине заштита и мониторинг вода, едукација, хуманитарне активности, спортско-рекреативни садржаји и подводно истраживање, све то у изузетном амбијенту Газиводског језера. Архитектура објеката обојена традицијом поднебља и карактеристична еколошка функција доприносе утиску брижљивог уклапања артефаката у окружење које чини јединство природе и слојевитог културно-историјског наслеђа. Кроз коначну реализацију, новоизграђени комплекс оправдао је основна концептуална полазишта аутора према њиховом исказу, а то су проналажење карактера места, откривање потенцијала ширег контекста и хармоничност.

Reference

Manić, B. i dr. (2019) Jubilej 65 godina Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Beograd: IAUS
Marić, I. (2006) Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura. Beograd: IAUS.
Marić, I. (2015) Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi. Beograd: IAUS.
Plan detaljne regulacije dela priobalja jezera Gazivode- potes Razvale, u opštini Zubin Potok ("Sl. list opštine Zubin Potok", br. 1/16)
Strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela priobalja jezera Gazivode- potes Razvale, u opštini Zubin Potok ("Sl. list opštine Zubin Potok", br. 1/16)
Тomasella, P., Zavaglia, A. (2000) Monography. Rural architecture in the small Historical Centres. Trieste: Tipografia Villaggio del Fanciullo-Opicina.
Toševa, S. (2019) Searching for Inspiration in Vernacular Architecture – from the Collections of the Museum of Science and Technology. Belgrade: Museum of Science and Technology: Gallery of Science and Technology, SASA.
Objavljeno
2020/06/25
Rubrika
Naučni radovi