Kuća K na Senjaku

  • Ksenija Pantović Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
  • Jasna Kavran Studio OBE
Ključne reči: ekstrovertnost, introvertnost, koncept, energetska efikasnost

Sažetak


U radu će biti razmatrane projektantske i konceptualne odluke koje se vezuju za projektovanje objekta Vile K na Senjaku. Inicijalni projektni zadatak podrazumevao je projektovanje tipologije jednoporodične vile sa drugim pratećim sadržajima. U odnosu na konkretni projektni zadatak, vila dobija specifična obeležja i predstavlјa savremenu interpretaciju različitih postulata modernističkog nasleđa sa slobodnim planom, krovnom terasom i dominantnim prostornim kontinuitetom između enterijera i eksterijera. Razmatraće se uticaji dinamičnog, raznovrsnog i istorijskog konteksta. Posebna pažnja je usmerena na specifičan odnos između eksterijera i enterijera, tj. simultano razvijanje koncepta između introvertnog pristupa ka ulici i ekstrovertnog pristupa ka dvorišnoj tj. južnoj strani. U tom smislu, posebno će biti analizirana urbanistička koncepcija, ali i funkcionalna organizacija i raspored sadržaja, arhitektonska forma i kompozicija, kao i aspekti energetske efikasnosti i konstrukcije. Biće analizirane suptilne intervencije na volumenima i zidnim površinama, kao i specifična materijalizacija, koje predstavlјaju poligon za razmatranje specifičnih perceptivnih transformacija i načina opažanja arhitekture. Osim toga, pažnja će biti posvećena i različitim intervencijama u enterijeru, koje su u neraskidivoj vezi i sa sprovođenjem koncepta u arhitekturi. Tako je enterijersko uređenje vođeno idejom o pružanju maksimalnog komfora korisnicima, praćeno dizajniranjem određenih elemenata u prostoru. Svaki od ovih aspekata će dublјe razjasniti glavne konceptualne odrednice, pozicioniranje objekta na parceli, upotrebu zelenila u eksterijeru i enterijeru kao i druga pitanja iz projektnog zadatka koja su odredila oblikovanje vile.

Reference

BIG SEE (2021) K House, Belgrade. BIG SEE Architecture Award 2021 – Winner, Residential architecture, Serbia. Dostupno na: https://bigsee.eu/k-house-belgrade/ [Pristuplјeno: 7. jun 2023]

Ivanović Vojvodić, J., Jovović Prodanović, D., Sarić, R., 2021. 16. Beogradska internacionalna nedelјa arhitekture 22. april−25. maj 2021. Beograd: Društvo arhitekata Beograda.

Miletić Abramović, Lj., 2021. Katalog međunarodne izložbe. 43. Salon Arhitekture. Beograd: Muzej primenjene umetnosti.

Objavljeno
2023/06/30
Rubrika
Arhitektura