NS 2030: Eko horizonti. Park ekološke i psihološke obnove_biofilni dizajn / kandidatkinja: Milica Brajović

Ključne reči: Novi Sad, biofilija, regeneracija, obnova, održivost, ekološka svest
Objavljeno
2023/06/30
Rubrika
Aktuelnosti