Prof.dr Dimitrije Perišić: svedočanstvo i putokazi za prostorno planiranje

Ključne reči: Dimitrije Mita Perišić, prostorno planiranje, XX vek, Jugoslavija, Srbija

Sažetak


Posvećena prof. dr Dimitriju Miti Perišiću, ova monografija predstavlјa sentimentalno putovanje u prošlost, sa prikazom lika i dela neobičnog čoveka koji je bio pionir naučno-stručne oblasti prostornog planiranja kod nas, odnosno putokazima za sadašnje i buduće pregaoce koji su ponikli iz škole koju je osnovao prof. Perišić. U ovoj knjizi, na osnovu prikuplјene faktografije vezane za: profesorovu biografiju; naučni, stručni i obrazovni rad; društveno angažovanje u Jugoslaviji i u zemlјama u razvoju; javna obraćanja, novinske članke, nagrade i priznanja; kao i na osnovu beleški i sećanja pojedinaca o Miti Perišiću, istkani su kroz reči i slike brojni detalјi koji ne samo da ilustruju vrednost naučno-stručne karijere protagoniste, već su (donekle) intimno ogledalo njegovog bića. Ovo nije delo samo jednog para ruku već počiva na timskoj saradnji i doprinosu brojnih učesnika u ispisivanju stranica koje su pred čitaocima. Stilski ujednačena, sa obilјem podataka koji svedoče o nekadašnjim vremenima, monografija nudi perspektivu i može poslužiti kao osnov za naučni rad istraživača koji traže odgovore na pitanja: Kako se radilo na prvom Prostornom planu Republike Srbije? Kako je formirana studijska grupa Prostorno planiranje na PMF-u u Beogradu? Kakvi su bili „čuveni“ Dubrovački susreti prostornih planera Jugoslavije? I, zašto je knjiga Dimitrija Perišića „O prostornom planiranju“ i danas tako aktuelna?

Biografija autora

Jasna Petrić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Diplomirani prostorni planer, doktor nauka u oblasti arhitekture i graditeljstva

Zaposlena u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu u IAUS-u u zvanju višeg naučnog saradnika

Objavljeno
2023/06/30
Rubrika
Nove knjige