Glavni i odgovorni urednik

dr Danijela Đ. Stojanovic, Univerzitet u Nišu Fakultet umetnosti u Nišu Departman za muzičku umetnost, Serbia

Natasa Nagorni Petrov