ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНE МОНГОЛСКE ЈУРТE И ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ

  • Sinisa S Prvanov American University of Kurdistan, College of Art & Sciences, Department of Interior Design Duhok, Iraq

Sažetak


Јурта је мобилна, стамбена јединица кружне основе, израђена од ребара флексибилног дрвета и покривена филцом. Она представља веома снажан и поуздан тип шатора. Јурте су примарни тип становања у централној Азији, посебно Монголији, већ хиљадама година, у готово истом облику као што постоје и данас. На периферијама великих градова, попут престонице Улан Батора (Улаанбаатар) и Дарккана (Даркхан), налазе се неформална насеља,  „гер окрузи”, у којима живи 40% укупне популације. Јурте у гер окрузима су ретко повезане градским водоводом и канализацијом, тако да су становници тих заједница принуђени да се међусобно организују ради решавања ових потреба. Традиционалне јурте су одрживе структуре врло добро прилагодиве за номадска друштва, али, када се налазе у градовима високе урбане густине, у непланираним и неформалним насељима, оне стварају проблеме као што су загађење ваздуха и околине. Овај прилог представља свеобухватно истраживање о јурт становању у Монголији и презентацију налаза о стамбеним условима у Гер-округу града Улан Батора током периода oд 2013 до 2015 године. Прилог се бави и темама као што су развој јурти у складу са одрживим параметрима, очувању културних вредности, и традиционалног градитељства. Будући да је избегличка криза последњих година привукла велику светску пажњу, монголску јурту такође треба посматрати и као потенцијално решење за избегличка склоништа и једну од опција за изградњу већих мобилних стамбених јединица.

Кључне речи: Монголска архитектура, гер четврти, неформална насеља, номадски шатори, избегличка склоништа, традиционална архитектура.

 

Biografija autora

Sinisa S Prvanov, American University of Kurdistan, College of Art & Sciences, Department of Interior Design Duhok, Iraq

Assistant Professor

College of Arts & Science

American University of Kurdistan

Reference

Andrews, P. A. (1996). In: Nomad Tent Types in the Middle East. Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, pp. 35‒37.

Andrews, P. A. (1999). In: Felt Tents and Pavilions. London: Melisende, pp. 8‒10.

Bawden, A. (2015). In: Mongolian English Dictionary. Abingdon Oxford: Routledge, p. 67.

Bezertinov, R. (2000). Chapter III, Deities. In: Tengrianizm-Religion of Túrks and Mongols. Naberezhnye Chelny (Tatarstan): Naberezhnye Chelny, pp. 71‒95.

Engel, E. D. (2015). Ulaanbaatar's GerDistrict Issues: Changes and Attitudes, Vermont: Donald B. Watt Library.

Galkin, M. (1968). In: From Ethnographical and historical materials on Central Asia and the Orenburg edge. Saint Petersburg: Vtorago Otdi︠e︡l, pp. 45‒47.

Golden, P. (1992). In: An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, pp. 120‒126.

Marincola, J.M. (2003). Herodotus, The Histories, Books 1 and 4. London: Penguin Books, pp. 120‒124.

Hildinger, E. (2014). In: The Story of the Mongols: Whom We Call the Tartars. Wellesley MA: Branden Books, pp. 58‒60.

Ivanovich, R. S. (1970). In: Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen. Oakland, CA: University of California Press, pp. 26‒28.

Jabi, W. (2013). Parametric Design for Architecture. London: Laurence King.

Jackson, P. (1990). In: The Mission of Friar William of Rubruck. His journey to the court of the Great Khan Möngke 1253-1255. London: The Hakluyt Society, pp. 12‒16.

King, P. (2001). A complete guide to making a Mongolian Ger. Bristol, Mulberry House: Eco-Logic Books.

Levine, M., Rassamakin, Y., Kislenko, A. & Tatarintseva, N. (1999). In: Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe. Cambridge: McDonald Institute Monograph, pp. 12‒20.

Marsh, P. K. (2004). Horse-Head Fiddle and the Cosmopolitan Reimagination of Mongolia. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Master Planning Agency, (2014). Ulaanbaatar 2020 Master Plan and Develpment Approaches for 2030. [Online] Available at: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/UBMasterPlanTechnicalSummary.pdf

Namba, W. M., Fridman, N. & Jane, E. (2004). In: Shamanism: An Encyclopedia of World Beliefs, Practices and Culture. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp. 12‒16.

The Asia Foundation, (2006). Ger Area Development, Ulaanbaatar: Mongolian Marketing Counsulting Group "MMCG" LLC.

UNCHR The UN Refugee Agency, 2014. Emergency Handbook, Geneva: s. n.

Andrews, P. A. (1996). In: Nomad Tent Types in the Middle East. Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, pp. 35‒37.

Bawden, A. (2015). In: Mongolian English Dictionary. Abingdon Oxford: Routledge, p. 67

Objavljeno
2019/11/12
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni članak