НЕКИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРИМЕРИ КОДА ИЗ БЕТОВЕНОВОГ СТВАРАЛАШТВА

  • Danijela V Ilic Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Departman za muzičku umetnost, Katedra za teorijske predmete

Sažetak


Након опширног истраживања на тему коде у Бетовеновим делима, аутор је сматрао да би овакав рад био од користи, јер су у њему истакнути сви карактеристични примери кода из Бетовеновог стваралаштва, од почетних и кратких, које се пре могу назвати спољашњим проширењима, па до оних које представљају коде целог циклуса, а не само облика у чијем су саставу. Селекција овом приликом није примењена у зависности у оквиру ког формалног обрасца су се јавиле.

 

Biografija autora

Danijela V Ilic, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Departman za muzičku umetnost, Katedra za teorijske predmete
Departman za muzičku umetnost, Katedra za teorijske predmete, docent

Reference

Бобровский, Виктор П. 2010. Тематизм как фактор музыкального мышления, Москва: Книжный дом „ЛИБРОКОМ“

Холопова, Валентина, Николаевна. 2006. Формы музыкалных произведений,Санкт-Петербург – Москва – Краснодар: Московская Государственная Консерватория имени П. И. Чайковского, „Лань“

Способин, Игорь, Владимирович. 1980. Музыкальная форма. Москва: „Мугриз“

Стоянов, Пенчо. 1995. Музикален анализ. София: „Музика“

Objavljeno
2019/11/12
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak