Fokus i područje delovanja

Časopis Bankarstvo ima sledeće ciljeve:

  • Da obradi aktuelnu problematiku i teme objavljivanjem originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti bankarstva, ekonomije i finansija;
  • Da objavljuje naučne analize i istraživanja novih kategorija, koncepata, finansijskih instrumenata, bankarskih proizvoda i strategija iz bankarskog poslovnog okruženja;
  • Da, kao izvor referentne literature, bude od pomoći izvršiocima i menadžerima u finansijskim institucijama i finansijskim sektorima u privredi u obavljanju tekućih zadataka i u formulisanju poslovne politike.

Recenzentski postupak

Recenzenti

Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Časopis Bankarstvo primenjuje postupak dvostrukog anonimnog recenziranja svih radova. Rukopise recenziraju dva recenzenta koji deluju nezavisno jedan od drugog, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti nisu poznati autoru niti je autor poznat recenzentima.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti kao i da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentom poboljša kvalitet rukopisa.

Recenzentski proces

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene urednika da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu.

U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše 30 dana. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje najviše 60 dana.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.

Celokupni proces recenziranja odvija se pod nadzorom urednika.

Razrešavanje nesaglasnosti

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uredništvo proverava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik angažuje dodatne recenzente.

Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni i odgovorni urednik.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Bankarstvo, ranije Jugoslovensko bankarstvo, časopis je sa dugom tradicijom koji neprekidno izlazi od 1971. godine. Od 2012. godine nalazi se na listi naučnih časopisa po odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to u kategoriji M52 (istaknuti nacionalni časopis) za 2018. godinu. Redakcioni odbor časopisa čine eminentni bankarski i finansijski stručnjaci. Glavni i odgovorni urednik je Vladmir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.