УЛОГА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА

  • Ивана Д. ЂЕЛОШЕВИЋ
  • Бранка Г. СПАСОЈЕВИЋ
Ključne reči: пословна комуникација, тржиште, процес истраживања, методологија истражи-вања, извори информација.

Sažetak


Комуникацијом човек покреће стваралаштво, развија идеје, размењује информације, стиче познанства и утиче на свет око себе просторно и временски. Добра комуникација је кључ успеха и веома је битна за опстанак и развој сваког предузећа. Комуникација је један од кључних елемената у истраживању тржишта јер приступ информацијама и истраживачке методе у великој мери зависе од техника и начина пословне комуникације. Ефикасна и ефективна пословна комуникација има суштински значај за успех компанија у данашњем пословном окружењу. Циљ овог рада је да кроз анализу и истраживање утврди колика је улога комуникације у процесу истраживања тржишта.

 

Reference

-        Lehman-DuFrene 2015: Carol Lehman, Debbie DuFrene. Poslovna komunikacija. Data status Beograd


-        Wales-Taylor: Luck D. ,Wales D. Taylor. Marketing Researcs. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Yersey


-        Newman-Ober 2013: A. Newman, S. Ober.Business Communication In Person, In Print. Online. Mason. South-Western


-        Hogan-Through 2003: K. Hogan, Cant Get Through. Eight Barriers to Communication. Gretna


-        Огњанов 2013: Гаљина Огњанов. “Маркетиншке комуникације“. Економски факултет Београд


-        Миловановић-Јовановић 2018: Миловановић С., Јовановић З. Увод у пословну комуникацију. Академска мисао


-        Миловановић 2018: Миловановић С.Свет пословне комуникације Академска мисао


-        Bovee - Thill 2012: Bovee C., Thill J. Савремена пословна комуникација. Мате д.о.о


-        Ламза-Маронић-Главаш 2008: М.Ламза-Маронић, Ј.Главаш.Пословно комуницирање. Економски факултет Осјек


-        Мандић 2007: Т. Мандић. “Пословна комуникација“. Универзитет Сингидунум Београд


-        Милетић 2010: Славомир Милетић. “Истраживање тржишта“. Економски факултет, Приштина-Косовска Митровица


-        Котлер-Келер 2006: Филип Котлер, Кевин Келер. “Маркетинг менаџмент“. Дата статус


-        Aker-Kumar-Dej 2008: Dejvid Aker, V Kumar, Dzordz Dej. “Маркетиншко истраживање“. Економски факултет Београд


-        Ханић 2020: Хасан Ханић. “Маркетинг истраживање“. Београдска банкарска академија


-        Solomon-Bamossy-Askegaard-Hogg 2015: М.Solomon G.Bamossy, S. Askegaard, M. Hogg. Понашање потрошача „.Мате Загреб


-        Крис 2004: Крис Вест. Истраживање тржишта. Клио


-        Babin- Harris 2012: Babin B. J, Harris E. Понашање потрошача“. Дата статус Београд


-        Schiffman- Kanuk 2004: Schiffman L., Kanuk L. Понашање потрошача Мате Загреб


-        Ђелошевић 2016: Ивана Ђелошевић „Детерминанте промена пословања и њихов утицај на управљање савременим маркетингом“,докторска дисертација. Приштина - К. Митровица

Objavljeno
2023/06/26
Rubrika
Članci