Urednik

Ivan Đokić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za krivično pravo docent