Glavni i odgovorni urednik / Editor in chief 

Srđan D. Milovanović

Zamenik glavnog i odgovornog urednika /  Supplement editor in chief

Milan Latas

Pomoćnici  urednika / Associate editors  

Maja Pantović Stefanović

Bojana Dunjić Kostić

Sreten Vićentić

Nikola Lalović

Stefan Jerotić

Tehnički urednik / Tehnical editor 

Marija Jeremić 

Lektor/Lector

Sonja đurić 

Irena Žnidarević Trbojević