Kamenička 6, 11000 Beograd

Odgovorna kontakt osoba

Ljiljana Stanković
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Kontakt osoba za tehničku podršku

Jelena Čugurović