Kamenička 6, 11000 Beograd

Odgovorna kontakt osoba

Galjina Ognjanov
redovni profesor
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt osoba za tehničku podršku

Sanja Mitić