office@fondacijasnd.rs

Odgovorna kontakt osoba

Zoran Jevtović
Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Telefon 063/304 635

Kontakt osoba za tehničku podršku

Lenka Dmitrović
Telefon 064/04666 66