PROCENA ZNANJA UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE O KARDIOPULMONALNOJ REANIMACIJI

  • Hajnalka F Požar Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
  • Čaba F Požar Tehnička škola „Ivan Sarić“, Trg Lazara Nešića 1, Subotica, Srbija.
Ključne reči: cardiopulmonary resuscitation||, ||kardiopulmonalna reanimacija, Theoretical knowledge||, ||teoretsko znanje, Schools, Medical||, ||medicinska škola, Nurses||, ||medicinske sestre/tehničari, Students||, ||učenici, Knowledge||, ||znanje, Resuscitation||, ||reanimacija,

Sažetak


Uvod. Veština sprovođenja kardiopulmonalne reanimacije je osnovni zadatak svih zdravstvenih radnika. U tom konceptu, ovaj rad ispituje znanje o kardiopulmonalnoj reanimaciji kod učenika zdravstvene struke.Metod. Istraživanje je sprovedena kao studija preseka u srednjoj Medicinskoj školi “7.april” u Novom Sadu, tokom 2015/16.godine. Korišćen je anketni upitnik u obliku testa znanja. Za statističku obradu podataka korišćen je SPSS statistički program, korišćene su metode deskriptivne statistike. Statistička značajna korelacija po polu i uzrastu testirana je primenom metode ukrštenih tabela i Pirsonovog χ2 testa, na nivou poverenja p ≤ 0,05 %.Rezultati. Učenici smatraju da nemaju dovoljno praktičnog iskustva za učešće u kardiopulmonalnoj reanimaciji. Takođe otkrili smo deficit znanja u pravilnom odnosu insuflacije vazduha i spoljašnje kompresije srca, u oblasti medikamenata i EKG ispitivanja.Zaključak. Skoro trećina budućih zdravstvenih radnika nema odgovarajuće znanje o reanimaciji, i ne bi znalo adekvatno sprovesti oživljavanje. To govori da u obrazovanju zdravstvenih radnika moramo veći naglasak staviti na zbrinjavanje hitnih stanja, kao i na redovno ponavljanje i uvežbavanje postupka reanimacije.

Biografije autora

Hajnalka F Požar, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
HAJNALKA POŽAR. Asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.
Diplomirala (2011) na Medicinskom Fakultetu (Zdravstvena nega), masterirala (2013) na interdisciplinarnim studijama UNS (Profesor stručnih predmeta), trenutno je student doktorskih akademskih studija na Medicinskom Fakultetu UNS (Javno zdravlje). Od 2011-2016 je radila kao nastavnik u Medicinskoj školi „7.april“ u Novom Sadu. Od 2016. godine radi u zvanju asistenta za medicinske nauke (uža oblast zdravstvena nega). Polje interesovanja obuhvata pre svega aktivnu nastavu u obrazovanju, sectrinstvo i javno-zdravstvene probleme u oblasti ishrane. Učestvovala u prekograničnim projekatima vezano za razmenu studenata i učenika. Pripremila je brojni nastavni materijal za srednju i višu školu iz oblasti zdravstvene nege.
Čaba F Požar, Tehnička škola „Ivan Sarić“, Trg Lazara Nešića 1, Subotica, Srbija.
ČABA POŽAR . Profesor u Tehničkoj Školi „Ivan Sarić“ Subotica.
Diplomirao (2011) na Fakuletu Sporta i Fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom sadu. Od 2011 radi kao Profesor fizičkog vaspitanja u srednjoškolskom obrazuvanju. Poslove kao trener plivanja i asistent na predmetu Plivanje obavlja 2009. godine. 2008. godine osniva Sportski klub ''Škola Sportova'' gde je formirano jedinstven program za razvoj motoričkih sposobnosti dece uzrasta od 3 do 10 godina starosti. Njegova interesovanja obuhvataju pitanja iz oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i fizikalne rehabilitacije, te regulisanje, sprečavanje posturalnih poremećaja kod dece.
Objavljeno
2017/05/11
Rubrika
Originalni naučni članak