Fokus i područje delovanja

Научни часопис „Пословна економија” (ISSN 1820/6859; COBISS.SR-ID 146187532)

је часопис за пословну економију, предузетништво и финансије. Према класификацији Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, налази се у категорији водећих часописа националног значаја (М51). Објављује се од 2007. године полугодишње (у јуну и децембру).

Главне тематске области које покрива часопис “Пословна економија” су глобална економија, економија региона, економска политика, предузетништво, финансије, банкарство, статистика и економетрија, менаџмент, маркетинг, туризам и спорт, медији и пословна комуникација. Својим тематским обухватом научних сазнања које налазе примену у економији, часопис одражава мултидисциплинарност студија на Универзитету Едуцонс. У часопису „Пословна економија“ објављују се оригинални научни радови,стручни радови, прегледни радови, монографске студије као и научне полемике, осврти и прикази.

Радове на српском или енглеском језику, прилагођене техничком упутству, можете слати током целе године. Радови се анонимно прегледају од стране два рецензента. Радови који добију коначне позитивне рецензије, након одобрења Редакцијског одбора објављују се у првом наредном слободном броју.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.