Urednik

Marko G Malović, Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Serbia