ZNAČAJ PROGRAMA PODRŠKE EU ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA – PRIMER REPUBLIKE SRBIJE

  • Vladimir Ristanovic Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
  • Aleksandra L Tosovic-Stevanovic Univerzitet „Džon Nezbit“, Fakultet za poslovne studije, Srbija

Sažetak


Program regionalne saradnje i razvoja zemalja Zapadnog Balkana Evropska unija stavlja na pijadestal sveukupne politike, naročito politike proširenja EU. Ovim zemljama su na raspolaganju kapaciteti EU kroz brojne programe finansijske podrške i tehničke pomoći,  kako bi omogućili ekonomski razvoj i prosperitet zemalja, njihovu političku stabilnost i bezbednost. Cilj nam je da u radu prikažemo na koji način takvi programi podrške institucijama i organizacijama doprinose razvoju Republike Srbije kroz regionalni razvoj i saradnju zemalja Zapadnog Balkana. Za rešavanje pitanja koja su od zajedničkog interesa, zbog nepovoljne ekonomske situacije u većini zemalja Zapadnog Balkana, neophodna je finansijska pomoć, što je svrha i cilj programa podrške EU. Regionalnim programima podrške, kao podsticajima zemljama regiona da unaprede regionalnu saradnju, EU  pojednostavljuje pristup kreditima, kroz udruživanje i koordinaciju različitih izvora finansiranja i tehničke pomoći, pružajući podršku pri apliciranju i realizaciji programa prekogranične saradnje. Na ovaj način unapređeni su institucionalni i organizacioni kapaciteti, regionalna i socijalna infrastruktura, kao i regionalna inicijativa između zemalja Zapadnog Balkana.

Klјučne reči: regionalni razvoj, zemlje Zapadnog Balkana, razvoj Republike Srbije, programi podrške EU.

Objavljeno
2017/04/11
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni članak