METODE DUGOROČNOG PLANIRANJA LOKALNOG RAZVOJA

  • Biljana Lj. Rajković Institut Mihajlo Pupin, Beograd
  • Aleksandra Lj Stojković Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd
  • Miloš D Rajković Telekom Srbija

Sažetak


SAŽETAK:Prema savremenoj teoriji planiranja, dugoročnim planiranjem lokalnog razvoja (opština i gradova) udaraju se temelji razvoja konkretne lokalne zajednice, jer se time definiše idejna osnova za izradu pratećih srednjoročnih i kratkoročnih planova posmatranog razvoja. Međutim, tekući ubrzani razvoj, nauke, tehnologije i globalizacije zahteva primenu adekvatnih planskih metoda u posmatranom planiranju čija struktura je neuređena, pa se zato u toj oblasti danas postižu sve slabiji planski rezultati – što naročito važi za manje razvijene zemlje poput Srbije. Upravo iz tih razloga ovim radom se teži doprinošenju naučnom uređivanju metoda za dugoročno planiranje lokalnog razvoja, sa ciljem da se time podigne efikasnost te veoma značajne vrste planiranja.

Biografija autora

Aleksandra Lj Stojković, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd
doktor nauka, predavač

Reference

Blakely, E., Green. N., Planning Local Economic Development, Sage, Los Angeles, 2011.

Brzaković, M., Jovanović, V., Radanov, P., Inovacioni pristup efikasnijem razvoju gradova, Međunarodna naučna konferencija „Inovacije u funkciji privrede”, MEF, Beograd, 26. 06. 2014.

Gijs, Wulfen, Creating Innovative Product and Services, Union Road, Farnhaw, 2011.

European Commission, Making our cities atractive and sustaninable, Luxembourg, 2010.

Jakić, B, Brzaković, M., Radanov, P., Kompetentnost planera razvoja gradova, Međunarodna naučna konferencija „Inovacije u funkciji privrede”, MEF, Beograd, 26. 06. 2014.

Jovanović, V., Karavidić, S., Radanov, P., Komparacija metoda planiranja razvoja gradova, Međunarodna naučna konferencija „Primenjeni menadžment, ekonomija i finansije u funkciji održivog razvoja”; MEF, Beograd, 26. 06. 2014.

May, Gary, Strategic Planning, Expert Press, Viliston, 2010.

Radanov, Pavle, Planiranje razvoja gradova, MEF; Beograd, 2016.

Radovanović, T., Stojmirović, Lj., Slović, S., Upravljanje lokalnim razvojem, Visoka škola za ekonomiju i upravu, Beograd, 2015.

UN Habitat, Planning Sustainabile cities, New York, 2006.

Objavljeno
2017/04/10
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak