Fizioterapija u savremenom visokom strukovnom obrazovanju

  • Stevan S. Jovanović Akademija strukovnih studija Beograd
  • Bljana N. Stojanović Jovanović Akademija strukovnih studija Beograd
Ključne reči: fizioterapija, praksa zasnovana na dokazima, savremeno visoko strukovno obrazovanje, master strukovne studije, znanja i veštine

Sažetak


U poslednjih pedeset godina došlo je do dramatičnog razvoja i promena u svim segmentima biomedicinskih nauka što je uticalo na razvoj stručnih znanja u oblasti fizioterapije.  U opisu kompetencija savremenog fizioterapeuta nalaze se brojne i složene veštine kao što je kliničko zaključivanje, primena prakse temeljene na dokazima, timski rad i interdisciplinarna saradnja, promocija zdravlja i rešavanje problema hroničnih bolesti.  Kao naučno utemeljena praksa, fizioterapija koristi činjenice, teorije i hipoteze i testira ih na dostupnim podacima. Godine 2014., zaokružen je prvi ciklus reformi koji se ogledao u uvođenju budućeg strukovnog mastera. Dok je cilj prvog obrazovnog ciklusa osposobljavanje za bazične veštine potrebne za samostalno obavljanje prakse u okviru profesionalne delatnosti, drugi obrazovni ciklus treba da obezbedi osposobljavanje studenata za planiranje procesa, projekata, odlučivanja, razvoj veštine rukovođenja, uz ocenu postupka, kao i dodatna specijalizovana/specijalna  fizioterapeutska znanja i veštine u izabranim poljima uz poznavanje tzv savremenih fizioterapijskih tehnologija.  Poseban segment produbljivanja veština tokom drugog ciklusa visokog obrazovanja svakako je i osposobljavanje za viši nivo profesionalnog funkcionisanje u interdisciplinarnim zdravstvenim rehabilitacionim timovima. Fleksibilnost i adaptibilnost programa su karakteristike koje treba da poseduju savremeni master studijski programi. Formiranje i organizovanje zajednički master studijskih programa iz polja zdravstvenih nauka vezanih za oblast fizioterapije mogu biti veoma interesantan organizacioni model za visoke strukovne škole. Time se može postići veći stepen fleksibilnosti i adaptibilnosti programa prema specifičnim potrebama studenata i stimuliše se horizontalna prohodnost studenata u okviru evropskog visokoškolskog obrazovnog prostora. Razvoj fizioterapeutske struke u Evropi i svetu obeležen je značajno povećanim obimom znanja i veština pa su Svetska konfederaciji za fizikalnu terapiju i njena Evropska regija,  razvile obrazovnu strategiju prema kojoj  su neophodna sva tri ciklusa visokog obrazovanja. Master strukovni programi imaju 120 ECTS bodova, pa bi sva strukovna master zvanja u budućnosti trebalo da omoguće pristup doktorskim studijima.

Biografija autora

Bljana N. Stojanović Jovanović, Akademija strukovnih studija Beograd

predavač na Visokoj zdrvstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu

Reference

Ćirić, M. D., Petrović, J. S., & Jovanović, D. R. (2020). Student u centru učenja—Paradigma savremenog visokoškolskog obrazovanja. Sinteze - Časopis Za Pedagoške Nauke, Književnost i Kulturu, 17, 83–99. https://doi.org/10.5937/sinteze9-26149

Hall, P., & Weaver, L. (2001). Interdisciplinary education and teamwork: A long and winding road. Medical Education, 35(9), 867–875. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2001.00919.x

Houser, J., & Oman, K. S. (2011). Evidence-based practice: An implementation guide for healthcare organizations. Jones and Bartlett Learning.

Jurinić, A., & Benko, S. (2016). Suvremene tehnologije u fizioterapiji. Physiotherapia Croatica, 14(Suppl)(1), 27–31.

Jurinić, A., & Filipec, M. (2016). Filozofijske pretpostavke i epistemološki temelji teorije fizioterapijske znanosti. Physiotherapia Croatica, 14(Suppl)(1), 7–14.

Kobolt, A., & Žižak, A. (2007). Timski rad i supervizija timova. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 367–386.

Korhonen, O., Väyrynen, K., Krautwald, T., Bilby, G., Broers, H. A. T., Giunti, G., & Isomursu, M. (2020). Data-Driven Personalization of a Physiotherapy Care Pathway: Case Study of Posture Scanning. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, 7(2), e18508. https://doi.org/10.2196/18508

Kulnik, S. T., Latzke, M., Putz, P., Schlegl, C., Sorge, M., & Meriaux-Kratochvila, S. (2020). Experiences and attitudes toward scientific research among physiotherapists in Austria: A cross-sectional online survey. Physiotherapy Theory and Practice, 1–16. https://doi.org/10.1080/09593985.2020.1836695

Marušić, M., Mimica, M., Mihanović, F., & Janković, S. (2012). Doktorat iz zdravstvenih znanosti: Stručne potrebe i zakonske zadanosti. Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, 18(103), 169–174.

Perry, J., Green, A., & Harrison, K. (2011). The impact of Masters education in manual and manipulative therapy and the ‘knowledge acquisition model’. Manual Therapy, 16(3), 285–290. https://doi.org/10.1016/j.math.2010.12.002

Pljakić, G. D. (2016). Paradoks obrazovnih reformi—Primer Srbije. Sinteze - Časopis Za Pedagoške Nauke , Književnost i Kulturu, 5(9), 31–38. https://doi.org/10.5937/sinteze0-11160

Rushton, A., & Lindsay, G. (2008). Defining the construct of Masters level clinical practice in healthcare based on the UK experience. Medical Teacher, 30(4), e100–e107. https://doi.org/10.1080/01421590801929950

Singh, R., Küçükdeveci, A., Grabljevec, K., & Gray, A. (2018). The role of Interdisciplinary Teams in Physical and Rehabilitation Medicine. Journal of Rehabilitation Medicine, 50(8), 673–678. https://doi.org/10.2340/16501977-2364

Sundelin, G. (2020). Evidence-based physiotherapy practice—Editorial. European Journal of Physiotherapy, 22(4), 183–183. https://doi.org/10.1080/21679169.2020.1772548

Veras, M., Kairy, D., & Paquet, N. (2016). What Is Evidence-Based Physiotherapy? Physiotherapy Canada, 68(2), 95–96. https://doi.org/10.3138/ptc.68.2.GEE

Благојевић, Д. (2015). Капацитети струковног образовања у републици Србији. Семинар о Регионалној Сарадњи, 26–30. https://www.eurashe.eu/library/mission-phe/EURASHE_sem_PHE_Belgrade_060315_report.pdf

Јанић, Л., Кнежевић, М., & Ђорђевић, Ј. (2015). Ставови студената о образовању струковних здравствених радника. Годишњак Факултета За Културу и Медије : Комуникације, Медији, Култура, 7(7), 649–666.

Objavljeno
2021/01/06
Rubrika
Stručni članak