Fokus i područje delovanja

Časopis Sinteze objavljuje radove iz pedagoških nauka , književnosti i kulture.

Recenzentski postupak

Svi radovi, sem prikaza, podležu recenziranju od strane dva recenzenta. Recenzentima je dato 7 dana da recenziraju rad.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.