Prilog proučavanju pojma ukrasa u likovnoj umetnosti-pravila i zakonitosti

  • Tamara D. Žderić Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultetu likovnih umetnosti
Ključne reči: ukras, likovna umetnost, ponavljanje, astraktnost, figurativnost

Sažetak


Ukras je dugo vremena smatran manje važnom likovnom kategorijom, kojoj se tek u poslednje vreme daje mesto koje joj zasluženo pripada. Uz osvrt na istoriju ornamenta koja seže daleko u prošlost i sadrži u sebi primere iz različitih podneblja i epoha, ovaj rad se odnosi na pravila koja određuju ukras kao posebnu likovnu celinu. Cilj je bio da se utvrde pojedine činjenice o postanku ove likovne kategorije, ali i da se ukaže na značaj viđenog u složenom procesu oblikovanja ornamenta. Ornament je određen zakonitostima koje se, naknadno izvedene, mogu primeniti na njegovo nastajanje. Uporednom analizom, kroz primere likovnih dela različitih autora, ali i sopstvenog dela, izvedena su pravila koja određuju većinu ornamenata i osvetljen je proces njegovog oblikovanja. Ukras je složen, matematički određen (u smislu proporcija), ponavlja se, manje ili više je precizno izveden. Takve njegove osobine, određuju ga kao važan likovni pojam čija je uloga nemerljiva.

Biografija autora

Tamara D. Žderić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultetu likovnih umetnosti

Tamara Zderic je zavrsila osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama slikarstva na istom fakultetu. Izlagala samostalno na preko 30 samostalnih izlozbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica tri nagrade za crtež. 

Reference

Boas, F. (2011). Primitive art. Amberg Press.

Illing, R. (1980). Japanski drvorez u boji. Grafički zavod Hrvatske.

Jones, O. (2016). The Grammar of Ornament: A Visual Reference of Form and Colour in Architecture and the Decorative Arts. Princeton University Press.

ван Гог, В. (2008). Писма брату. Службени гласник.

Вујаклија, М. (2011). Лексикон страних речи и израза. Просвета.

Фидлер, К. (1998). О просуђивању дела ликовне уметности. Плато.

Флоренски, П. (2013). Простор и време у уметничким делима. Службени гласник.

Objavljeno
2021/01/08
Rubrika
Stručni članak